HOME MIEJSCE PROGRAM ABSTRAKTY WARSZTATY WYKŁADOWCY PARTNERZY HOTELE KONTAKT REJESTRACJA
MIEJSCE OBRAD PROGRAM ABSTRAKTY WARSZTATY WYKŁADOWCY PARTNERZY HOTELE REJESTRACJA KONTAKT

Proszę o pobranie poniższego formularza, wypełnienie go i przesłanie na adres: aaik2022@op.pl :


REJESTRACJA


Ważne informacje:

 • przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w konferencji AAIK 2022
 • w konferencji mogą uczestniczyć, tylko osoby posiadające uprawnienia do wypisywania recept lub zawodowo zajmujące się prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi lub spełniające warunki wymagane przez Ustawę Prawo farmaceutyczne (tj. dz. u. 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.)
 • w celu rejestracji grupowej prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Mediton

Wysokość opłaty rejestracyjnej (ceny brutto):

Opłata rejestracyjna przedłużona do 30 kwietnia 2022:

 • uczestnik powyżej 35 r.ż. 680,00 zł
 • uczestnik poniżej 35 r.ż.   570,00 zł
 • warsztaty (cena za jeden)   60,00 zł

Opłata rejestracyjna od 1 maja do 31 maja 2022:

 • uczestnik powyżej 35 r.ż. 740,00 zł
 • uczestnik poniżej 35 r.ż.   630,00 zł
 • warsztaty (cena za jeden)   80,00 zł

Opłata rejestracyjna od 1 czerwca 2022:

 • uczestnik powyżej 35 r.ż. 800,00 zł
 • uczestnik poniżej 35 r.ż.   690,00 zł
 • warsztaty (cena za jeden) 120,00 zł

Opłata rejestracyjna uczestnika obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych
 • wstęp na wystawę medyczną Partnerów Konferencji
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdobycie punktów edukacyjnych
 • przerwy kawowe i obiadowe w czasie trwania obrad

Opłatę rejestracyjną należy przesłać na konto Biura Organizacyjnego MEDITON:
Nr konta 51 1090 2705 0000 0001 0902 9455
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, z dopiskiem: AAIK 2022


Proszę o pobranie poniższego formularza, wypełnienie go i przesłanie na adres: aaik2022@op.pl :


Warunki zmian i rezygnacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo kwotę do wpłaty. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości kwoty należnej w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data rejestracji.

Zmiany i anulacje w formie pisemnej przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Mediton, ul. Sienkiewicza 101/109, 90-301 Łódź, e-mail: mediton@mediton.pl . Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30.04.2022 roku zostanie zwrócone 50% dokonanej wpłaty, w przypadku rezygnacji po 30.04.2022 roku zwrotów nie będzie.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Regulamin uczestnictwa  [ PDF ]
Polityka prywatności  [ PDF ]