HOME MIEJSCE PROGRAM ABSTRAKTY WARSZTATY WYKŁADOWCY PARTNERZY HOTELE KONTAKT REJESTRACJA
MIEJSCE OBRAD PROGRAM ABSTRAKTY WARSZTATY WYKŁADOWCY PARTNERZY HOTELE REJESTRACJA KONTAKT

ABSTRAKTY


 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w Sesji Naukowej, która odbędzie się 24 czerwca 2022 roku (piątek) podczas XXI Konferencji Alergia Astma Immunologia Kliniczna 2022.

Sesja naukowa dedykowana jest młodym lekarzom i badaczom, którzy są w trakcie rezydentury/specjalizacji lub szkoły doktorskiej. W trakcie sesji zaplanowano dwa panele:

  • Case Study – panel poświęcony ciekawym przypadkom i badaniom klinicznym
  • Basic Science – panel poświęcony immunologii translacyjnej i badaniom podstawowym

Zapraszamy do zgłaszania swoich streszczeń w formie abstraktu [format do pobrania] oraz przesyłania formularza zgłoszeniowego (do pobrania - poniżej) w terminie do 6 czerwca 2022 roku na adres mailowy: mediton@mediton.pl

Doniesienia naukowe (streszczenia) będą przedstawiane w formie krótkiego wystąpienia – 10 min lub e-posteru – 3 min (prezentacja lub e-poster powinny zostać przygotowane w formacie PowerPoint lub pdf).

O formie prezentacji doniesienia będzie decydował Komitet Naukowy Sesji a informacje o zakwalifikowaniu doniesień zostaną przesłane najpóźniej na 7 dni przed Konferencją.

Organizatorzy przewidują możliwość udziału tylko w Sesji Naukowej (jednego, pełnego dnia konferencji – piątek). Koszt uczestnictwa dla młodych badaczy i lekarzy (do 35 roku życia) tylko jednego dnia w tym w Sesji Naukowej wynosi 150 zł.