HOME MIEJSCE PROGRAM ABSTRAKTY WARSZTATY WYKŁADOWCY PARTNERZY HOTELE KONTAKT REJESTRACJA
MIEJSCE OBRAD PROGRAM ABSTRAKTY WARSZTATY WYKŁADOWCY PARTNERZY KONFERENCJI HOTELE REJESTRACJA KONTAKT

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do udziału
w XXI Konferencji Alergia Astma Immunologia Kliniczna - Łódź 2022,
która odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2022 roku w Łodzi.

Od pierwszej konferencji Alergia Astma Immunologia Kliniczna, zorganizowanej przez prof. Marka L. Kowalskiego w 1996 roku, minęło już 25 lat. Był to okres systematycznej i konsekwentnej edukacji alergologicznej i immunologicznej lekarzy na najwyższym poziomie i o najwyższych standardach.

Podążając drogą wyznaczoną przez naszego Mistrza, pragniemy na tegorocznej Konferencji podejmować kwestie trudne, wątpliwe i niejednoznaczne, z którymi borykają się Państwo w codziennej praktyce. Chcemy przedyskutować nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, jakie w ostatnim czasie pojawiają się w portfolio naszych codziennych działań. Chcemy stworzyć klimat sprzyjający dyskusji, która pozwoli na wspólne wypracowanie rozwiązań i usprawnień dla najbardziej palących problemów w alergologii i immunologii, zarówno w aspekcie praktycznym, jak i systemowym, jakie dotykają nas i naszych pacjentów w chwili obecnej i będą dotykać w przyszłości.

Dlatego program Konferencji obejmie przegląd najnowszej wiedzy w zakresie prewencji, diagnostyki i leczenia alergii i astmy. Zwrócimy uwagę na kwestie dotyczące: alergii w czasie pandemii COVID-19, nowego ujęcia immunopatologii chorób alergicznych w kontekście klinicznym i najnowocześniejszych metod diagnostyki alergii. Omówimy najnowsze sposoby terapii opartych o najnowocześniejsze leki, w szczególności dynamicznie rozwijające się terapie biologiczne, które współkreują rewolucję w alergologii. Swoje zaszczytne miejsce znajdą aspekty kliniczne dotyczące astmy ciężkiej i ciężkich postaci innych alergii, immunoterapii swoistej, alergii pokarmowych i alergii u dzieci. Nadwrażliwość na NLPZ, inne leki oraz szczepionki p-COVID-19 będą tematami szczególnego zainteresowania. Jak co roku, sesje wykładowe i spotkania w formacie „Gorący temat”, warsztaty, a także dyskusje okrągłego stołu pozwolą lekarzom w sposób atrakcyjny uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę.

Wracamy do stacjonarnej formy organizacji konferencji i tym razem spotkamy się w przestrzeniach Hotelu Ambasador Premium, który mieści się w centrum Łodzi.

Pragnę Państwa zapewnić, iż duch prof. Marka Kowalskiego, jego wizja i koncepcja, sposób organizacji wydarzenia, ujęcie kwestii problemowych, jak również uwzględnienie potrzeb Państwa - uczestników Konferencji, będzie przyświecać zarówno mnie, jako jej Przewodniczącemu, jak również całemu Komitetowi Naukowemu!

Serdecznie zapraszam!

dr hab. n med. Maciej Chałubiński, prof. UM
Przewodniczący Komitetu Naukowego XXI Konferencji AAIK 2022
Kierownik Kliniki Immunologii i Alergii,
Katedra Pulmonologii, Reumatologii i Immunologii Klinicznej

PATRONAT HONOROWY
JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. med. Radzisława Kordka
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Pobierz plik PDF, wypełnij i prześlij na adres: aaik2022@op.pl

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

Prof. Maciej Chałubiński

Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego:

Prof. Marita Nitter-Marszalska

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. Radosław Gawlik
prof. Joanna Glück
prof. Aneta Krogulska
dr Aleksandra Kucharczyk
prof. Marcin Kurowski
prof. Joanna Makowska
prof. Roman Nowicki
dr Aleksandra Wardzyńska

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

dr Adrian Gajewski
dr Aleksandra Wardzyńska
prof. Marcin Kurowski
mgr Izabela Gulbas

Współudział naukowy:

Klinika Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny

W PROGRAMIE


  • Wykłady i dyskusje
  • Sesje „Gorące Tematy”
  • Sesje „Za i przeciw”
  • Warsztaty

PARTNERZY KONFERENCJI

CERTYFIKAT WYDARZENIA


WYSTAWCYPARTNERZY MEDIALNI

KONTAKT

Organizator
Biuro Organizacyjne „MEDITON”

ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl
www.mediton.pl